Welkom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOORD VOORAF

Vliegen bij DFN is leuk en eenvoudig. Lees onderstaande tekst goed door, al is hij wat aan de lange kant!
Stap voor stap word je begeleid van “pre-flight checks t/m take-off”.


Enjoy your flights and may all your landings be smooth ones!

MISSIE

DFN brengt virtuele vliegers, die op een gezellige manier tripjes willen maken, samen via het internet.

VISIE

DFN is geen bedrijf, stichting of vereniging maar een club op niet-commerciële grondslag die gerund wordt door een beperkt aantal vrijwilligers.
Wij zijn laagdrempelig; iedere virtuele vlieger die gezellig wil meevliegen is welkom. Een goede sfeer vinden wij belangrijk. De regels van het vliegen worden soepel en flexibel toegepast. Wij helpen elkaar en blijven vriendelijk en geduldig, ook naar vliegers die het allemaal niet zo snel oppikken.

STRATEGIE

DFN biedt de leden in beginsel twee (avond)sessies per week. Daarnaast worden incidenteel trainingssessies georganiseerd.
Wij slaan onze vleugels uit over de gehele wereld. Er wordt zowel VFR als IFR gevlogen.
Onze voertaal voor het “gechat” is Nederlands. De voertaal voor RT is Engels.
DFN streeft ernaar dat de leden de feitelijke mogelijkheid hebben om daadwerkelijk mee te vliegen. Circa 15 vliegers per sessie is goed werkbaar. Het beoogde ledental wordt hierop afgestemd.
Wij bieden onze leden nuttige en leuke informatie in compacte vorm via een eigen website die toegankelijk is voor iedereen. De opzet van die website is overzichtelijk en aantrekkelijk.
DFN organiseert in beginsel geen bijeenkomsten anders dan virtuele. Een paar keer per jaar wordt hier een uitzondering op gemaakt. DFN presenteert zich dan bijvoorbeeld in het Aviodrome (FS-weekend) of door middel van een eigen bijeenkomst (DFN-dag). Ook tijdens de jaarlijkse spottersdag en modelvliegdag ontmoeten we elkaar live.
Geld speelt binnen DFN nauwelijks een rol. Het lidmaatschap is gratis. Voor de eigen bijeenkomsten zal een kostendekkende bijdrage worden gevraagd. In beperkte mate zullen sponsors worden geworven.

OMGANGSVORMEN

Bij DFN hechten we aan normale omgangsvormen. Gezelligheid, respectvol met elkaar omgaan, vriendelijkheid, geduld met elkaar.......kortom.........vliegersfatsoen is de normaalste zaak bij DFN. Wij gaan geen "DFN-wetboek" opstellen. We verwachten dat iedereen wel begrijpt wat de bedoeling is. Natuurlijk gaat er wel eens iets mis. We zijn tenslotte allemaal maar mensen van vlees en bloed en met emoties. Het bestuur van DFN zal gepast reageren wanneer iemand onverhoopt toch over de schreef gaat. Mocht het om pertinent verwerpelijk gedrag gaan (zoals het verspreiden van leugens of laster, of het verzenden van pornografisch of haatzaaiend materiaal) dan zal het betreffende DFN-lid in beginsel geroyeerd worden. Wij passen dan overigens wel eerst het principe van hoor en wederhoor toe. Gaat het om een vergissing (bijvoorbeeld het per ongeluk gebruiken van de mailinglist in plaats van het forum), dan volgt een vriendelijke mail met het dringende verzoek dergelijke vergissingen niet meer te begaan. Discussies over gedragsregels worden niet gevoerd via de mailinglist, maar uitsluitend tussen betrokkene en een lid van het DFN-bestuur.

INSTALLEREN VAN FS, HARDWARE EN SOFTWARE


Wij gaan er vanuit dat je FS  al werkend op je PC hebt en dat je ermee kunt omgaan.


BENODIGDE HARDWARE

Een PC die snel genoeg is voor FS (FSX, PREPARD 3D, X-PLANE en FS2020), is ook snel genoeg voor internetten.

Kabel of Glasvezel is vereist om vloeiend contact te houden met elkaar op internet.

Een full duplex geluidskaart is nodig om met elkaar te kunnen praten. En een headset of boxen met microfoon kun je om dezelfde reden niet missen.

Vliegen met behulp van het toetsenbord is een ramp en je kunt er RSI van krijgen. Joysticks danwel stuurwielen en pedalen zijn er in alle soorten en maten.


BENODIGDE SOFTWARE EN INLOGPROCEDURE

Voor het vliegen op de DFN-server heb je naast FS een paar programma’s nodig:

  • Teamspeak (om met elkaar te kunnen praten) 
  • Swift client voor online vliegen
  • Niet noodzakelijk maar wel erg handig is het programma Littlenav Map(gratis)
  • ATC-ers maken gebruik van ATC-PIE en Littlenav Map en Navigraph

Voor installatie handleiding ga naar "Nieuw bij DFN"en "Handleidingen"